STFC Petrol

 • Fuel Oil
  Tüm elektrik santrallerinde, sanayide, endüstriyel fabrikalarda, binalarda ve kazanlarda tercih edilebilir. Fuel Oil kömüre göre çevre dostudur, havayı kirletmez. Kolay yanar ve tasarruf sağlar.
 • Kalorifer Yakıtı
  Daha ince ve kükürt oranı daha düşük bir yakıttır. Elektrik, ısı ve buhar ihtiyacı olan tüm kazan, tesis, sanayi, bina ve yapılarda kullanılabilir.
 • Yüksek Kükürtlü Fuel Oil
  Tüm elektrik santrallerinde, sanayide, endüstriyel fabrikalarda, binalarda ve kazanlarda tercih edilebilir. Yüksek ısılı yanan fuel oil türü olarak yüksek tasarruf sağlar.
 • Denizcilik Yakıtı
  Yük gemileri, transit gemiler vb. gibi gemi türlerinin kullanımı için uygun olan yakıt türüdür.
Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.