Dökme Çimento | Sancaktar Beton

  • ÇİMETO NEDİR
    PortlandÇimentosu klinkerinin bir miktar alçı taşı ve çimento tipine bağlı olarak uygun oranda katkı maddeleri ile birlikte öğütülmesi sonucu elde edilen malzeme çimentodur. Çimentonun, agrega ve su ile uygun oranda harmanlanıp karıştırıldığında, yeterli süre işlenebilirliğini muhafaza etmesi ve belirlenmiş periyotlarda belirli dayanım seviyelerine ulaşması ve uzun süre hacim sabitliği göstermesi gerekir. TS EN 197-1 standardında çimentonun tanımı, “Çimento su ile karıştırıldığında hidratasyon reaksiyonları ve prosesler nedeniyle priz alan ve sertleşen bir hamur (pasta) oluşturan ve sertleşme sonrası suyun altında bile dayanımını ve kararlılığını koruyan, inorganik ve ince öğütülmüş, hidrolik bağlayıcıdır” olarak yer almaktadır.
  • ÇİMENTO TEKNOLOJİSİ
    Dayanım: TS EN 196-1 standartlarında tarif edildiği şekilde çimentonun beton prizması haline getirilerek 2,7 ve 28 günlük yaşında iken basınç test cihazı ile kırılması suretiyle elde edilen dayanım sonucudur. Erken Dayanım: Çimentonun erken dayanımı TS EN 196-1'e göre tayin edilen 2 ve 7 günlük basınç dayanımıdır. "N" ile normal erken dayanım, "R" ile yüksek erken dayanım tanımlanır. Priz Başlama Süresi: TS EN 196-3 standartlarına göre kıvama getirilmiş çimento hamurunun su ile temas ettiği andan itibaren standart kriterlerine göre donduğu veya başka bir deyişle sertleştiği ana kadar geçen süredir. Çimentoların, beton veya harç uygulamalarında işlenebilirlik için gereken zamanın tanınmasını sağlar. "32,5" dayanım sınıfı için minimum 75 dakika, "42,5" dayanım sınıfı için 60 dakika, "52,5" dayanım sınıfı için minimum 45 dakika olmalıdır. Genleşme: TS EN 196-3 standartlarına göre kıvama getirilmiş çimento hamurundan oluşan harcın hacmindeki değişimdir. Hacim genleşmesi mm. olarak ifade edilip her dayanım sınıfı için maksimum 10 mm. olmalıdır. Blaine (Özgül Yüzey): Çimentonun bir tür incelik ifadesidir. Bir gram çimentoyu oluşturan tüm taneciklerinin kapladığı yüzey alanını ifade eder. TS EN 196-6 standartlarındaki metod ile tayin edilip cm²/gr olarak gösterilir.
Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.